Ryszard Piekarski

Ryszard Piekarski
  • Married to Lusia Piekarska zd. Mrozi˝ska